Etape infiintare firma

Etape infiintare firma

Stabilirea obiectului de activitate
Alegerea obiectului de activitate se face conform clasificarii din noul Cod CAEN – 2008. Iti poti stabili un singur obiect principal de activitate si un numar nelimitat de obiecte secundare de activitate.
Cuantumul taxei de inregistrare a firmei tale este corelat cu numarul de coduri care compun obiectul de activitate.
Taxa de baza acopera 5 coduri, iar pentru fiecare grup de 5 coduri se plateste o taxa suplimentara de 10% din taxa de baza.

Alegerea formei juridice a societatii
Legea 31/1990 prevede urmatoarele forme ale persoanei juridice:
Societate cu raspundere limitata (SRL) – e cea mai des intalnita forma de organizare a activitatii comerciale in Romania. Asociatii nu au calitatea de comercianti si nu raspund de datoriile societatii decat in limita aporturilor. Capitalul social este de minimum 200 RON, e divizat in parti sociale egale care trebuie sa aiba o valoare minima de 10 lei fiecare.
Societatea va fi condusa de adunarea generala a asociatilor, iar administrarea societatii si reprezentarea ei in relatiile cu tertele persoane se va face de catre administratori, puterile lor fiind nelimitate; se poate constitui si cu un singur asociat, singura conditie fiind ca acesta sa nu mai fie asociat intr-o alta societate.
Societatea in nume colectiv (SNC – Caracteristica principala a acestei forme juridice este aceea ca asociatii acestei forme de societate au, in general, calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat pentru operatiunile indeplinite in numele societatii de persoanele care o reprezinta.
Societatea in comandita simpla (SCS) – are caracteristic faptul ca o parte dintre asociati, numiti comanditati, au de regula calitatea de comercianti si raspund solidar si nelimitat de datoriile societatii, iar o alta parte, comanditarii, raspund doar pana la concurenta aporturilor subscrise de fiecare.
Societati pe actiuni (SA) – in Romania, numarul societatilor pe actiuni este in crestere. O societate pe actiuni este o intreprindere care presupune un minimum de 2 actionari. Capitalul social este reprezentat prin actiuni emise de societate, care, dupa modul de transmitere, pot fi nominative sau la purtator. Actiunile au o valoare egala care nu poate fi mai mica de 0,1 lei.
Societatea in comandita pe actiuni (SCA – Asociatii comanditati raspund nelimitat si solidar iar cei comanditari raspund in limita aportului lor. Administrarea societatii este incredintata unuia sau mai multor asociati comanditati.

Rezervarea numelui societatii
Verificarea disponibilitatii numelui de firma o puteti face pe website-ul oficial al Registrului Comertului: http://recom.onrc.ro/ – user: guest, parola: guest. Rezervarea numelui firmei se va face la Registrul Comertului. Cost aproximativ: 50 RON.

Stabilirea sediului social
Sediul social se stabileste prin incheierea unui contract de comodat sau de inchiriere, contract incheiat intre proprietarul imobilului si viitoarea firma, pe baza rezervarii denumirii de la O.N.R.C. Este necesara si o copie de pe actul de proprietate al persoanei fizice sau juridice care doreste sa-si puna la dispozitie imobilul in vederea stabilirii sediului social al firmei.
De asemenea, este nevoie de acordul vecinilor si al asociatiei de proprietari. Acesta se realizeaza sub forma de tabela, cuprinzind nr apartament, nume si prenume, serie si nr act identitate, semnatura.

Actul Constitutiv
In vederea efectuarii de acte de comert si pentru constituirea unei societati cu raspundere limitata se incheie un act constitutiv. Pentru redactarea acestuia este indicat sa apelati la persoane specializate in domeniu.
Actul Constitutiv trebuie sa contina, in mod obligatoriu:
» obiect principal de activitate
» obiecte secundare de activitate ( daca exista )
» denumire firma ( inclusiv numarul rezervarii de la O.N.R.C.)
» numele asociatilor si aportul la capitalul social al fiecaruia
» numele Administratorului si perioada pentru care va detine aceasta functie.
Asociatii si Adminstratorul vor da “Declaratii pe propria raspundere”, din care sa rezulte ca nu au antecedente penale si ca indeplinesc condiţiile legale pentru detinerea acestor calitati.
Actul Constitutiv al societatii si Declaratiile pe propria raspundere trebuie sa aiba data certa data de catre un avocat.

Depunerea capitalului social la banca
Capitalul social se depune la banca intr-un cont special de “capital social” pentru care bancile de regula au formulare speciale, iar angajatii bancii ar trebui sa stie sa va indrume cu privire la acesta.
De regula, acest cont are un statut special (la acesta nefiind percepute comisioane lunare sau oferite dobanzi).
Banca va va furniza documentele necesare pasilor ulteriori (de exemplu: chitanta pentru banii depusi, extras de cont, etc). Capital minim pentru SRL: 200 RON.

Specimenul de semnatura
Persoana care va fi numita Adminstrator in firma se va deplasa personal la un Notar Public pentru a da Specimenul de semnatura, care va fi depus ulterior la dosarul pentru infiintarea firmei. Cost aproximativ: 50 RON.

Depunerea actelor si inregistrarea la Registrul Comertului
Cand dosarul este complet, acesta se depune la Registrul Comertului de pe langa tribunalul in a carui raza se va afla sediul societatii, pentru efectuarea inmatricularii societatii. Aici sunt completate formularele tip O.N.R.C., care vor fi anexate la dosar: Cerere, Declaratie pe proprie raspundere, Anexa- Vector Fiscal.
Judecatorul delegat de Tribunalul teritorial verifica legalitatea actelor depuse si dispune autorizarea inmatricularii societatii; se transmite spre publicare in Monitorul Oficial al Romaniei incheierea judecatorului delegat.

Ridicare acte

Registrul Comertului va elibera urmatoarele acte care vor atesta infiintarea firmei tale:
» Certificatului de inregistrare a firmei
» Hotararea tribunalului judecatoresc de pe langa Oficiul National al Registrului Comertului
» Certificatul constatator.

Etape ulterioare
– Confectionarea stampilei societatii
Firmele specializate iti vor solicita copii de pe actele societatii, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia.
– Deschiderea contului bancar
La dosarul ce a fost depus la O.N.R.C. a fost atasata copie de pe chitanta emisa de banca la care a fost depus capitalul social. Dupa inregistrarea firmei, va trebui sa te intorci la banca, pentru deschiderea efectiva a unui cont al societatii, prezentand chitanta originala.
– Confectionare tipizate: facturier, chitantier, etc
Firmele specializate iti vor solicita actele societatii in original, o delegatie pentru reprezentantul firmei si o copie de pe actul de identitate al acestuia. Trebuie sa te informezi inainte de a da comanda, deoarece timpul de executie a lucrarii variaza de la cateva zile la cateva saptamani, in functie de firma.
– Declaratia de inregistrare fiscala se depune la Administratia Financiara competenta in termen de 30 de zile de la data infiintarii societatii.

Avize si autorizatii functionare
Toate avizele sau actele de autorizare vor fi solicitate autoritatilor publice in functie de obiectul de activitate al societatii. Pentru a incepe activitatea comerciala propriu-zisa la Registrul Comertului, se obtin autorizatiile si avizele necesare functionarii legale a societatii.

Ulterior in cazul in care aveti nevoie de o societate de contabilitate va propunem sa ne vizitati pentru o oferta de nerefuzat:

http://www.eraexpert.ro

Declaratii P.F.A.

Cand si ce declaratii trebuie sa depuna un PFA intr-un an

1. Formularul 220 – “Declaratia privind veniturile si cheltuielile estimate pentru anul in curs” – care se depune la maxim 15 zile de când s-a primit autorizarea de funcționare (pentru PFA-urile noi realizate).

Este formularul în care sunt estimate veniturile și cheltuielile în decursul anului respectiv, cât și impozitele și taxele pe care PFA-ul trebuie să plătească.

Tot aici, poți apela la plata trimestrială. (în data de 15 ale primei luni pentru trimestrul trecut: ex: 15 aprilie pentru trimestrul 1: ianuarie, februarie, martie). În această declarație ai posibilitatea să alegi și în ce fel vrei să raportezi către stat: norma de venit sau sistem real.

Când mai trebuie depusă această declarație:

  • până la data de 25 mai a anului de impunere, odată cu declarația privind venitul realizat în cazul contribuabililor care, în anul anterior, au realizat pierderi  şi cei care, au realizat venituri  pe  perioade mai mici  decât  anul fiscal,  precum  şi  cei  care, din motive obiective, estimează că vor realiza venituri care diferă cu cel puțin 20% față de anul fiscal anterior.

Dacă crezi că în anul 2014, veniturile și cheltuielile tale vor crește semnificativ îți recomand să depui declarați 220 până pe 31 ianuarie.

Dacă crezi că vei realiza aceleași venituri cu anul precedent, poți alege să nu depui declarația, în socoteală fiind luate estimările de anul trecut.

Poți descărca formularul D220 de AICI.

2. Formularul D200 – “Declarație privind veniturile realizate din România” – se depune până pe 25 mai. Are ca scop transmiterea datelor referitoare la toate veniturile și cheltuielile care s-au realizat în anul precedent.

De exemplu: Pentru veniturile și cheltuielile realizate în 2013, această declarație se depunde în 25 mai 2014.

Poți descărca formularul D200 de AICI.

3. Formularul D600 – “Declarația privind venitul asigurat la sistemul public de pensii” – Declarația se depune după 15 zile de la înființarea PFA-ului în cazul în care nu ai un contract de muncă la o altă firmă.

Declarația 600 se depune anual până pe 31 ianuarie (inclusiv) a anului în curs – pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale.

Contribuția la pensii se platește trimestrial, în 4 rate egale, pănă la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru.

Cota CAS este de 31,3% din venitul declarat.

Poți descărca Formularul D600 de AICI.

Dacă dorești să fii scos din plata CAS pentru îndeplinirea condițiile pentru care nu trebuie să mai plătești pensia, trebuie să completezi formularul D601. Îl poți descărca deAICI.

4. Formularul D392B – “Declarație informativă privind livrările de bunuri, prestări de servicii și achizițiile efectuate în anul precedent” – se completează strict de persoanele neînregistrate din punct de vedere TVA.

Formularul D392A cu același nume – se completează strict de persoană plătitoare de TVA.

Se depunde în data de 25 februarie (inclusiv) a anului următor celui de raportare.

Poți descărca formularul D392B de AICI și D392A de AICI.

5. Formularul D300 “Decont de taxă pe valoarea adăugată” – se depunde doar de către PFA-urile plătitoare de TVA.

Se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual în funcție de tipul decontului TVA.

Se depunde în data de 25 ale lunii lună precedentă. Tot până atunci trebuie și plătit TVA-ul colectat către stat.

Poți descărca formularul D300 de AICI.

6. Formularul D394 – “Declarația informativă privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național” – special pentru PFA-urile plătitoare de TVA.

Se depune lunar, trimestrial, semestrial sau anual în funcție de tipul decontului TVA.

Se depunde în data de 25 ale lunii lună precedentă. Tot până atunci trebuie și plătit TVA-ul colectat către stat.

Această declarație este în strânsă legătură cu declarație D300.

Poți descărca formularul D394 de AICI.

7. Formularul D094 – “Declarație privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală estre trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent” – se depune doar de către PFA-urile plătitoare de TVA

Acest formular se depunde până pe data de 25 ianuarie pentru datele fiscale ale anului precedent.

Poți descărca Formularul D094 de AICI.

8.Formularul D390 – “Declarație recapitulativă privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare” – se depunde de către cei plătitor de TVA.

Are aceleași specificații ca Declarația D394 însă se bazează pe toată activitatea întreprinsă intracomunitar.

Se depunde în data de 25 ale lunii lună precedentă. Tot până atunci trebuie și plătit TVA-ul colectat către stat.

Poți descărca formularul D390 de AICI.

9. Formularul D 112 “Declaratie privind obligatiile de plata a contributiilor sociale, impozitului pe venit si evidenta nominala a persoanelor asigurate” – special pentru acele PFA care au angajați cu cărți individuale de muncă.

Formularul se depune lunar, până la data de 25, inclusiv, a lunii următoare celei pentru care se datorează impozitul pe venit și contribuțiile sociale. Tot atunci aceste taxe trebuie și plătite.

NU trebuie să depui această declarație dacă nu ai angajați.

Formularul D112 se poate descărca de AICI.

10. Formularul D097 “Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare” – se depunde doar o dată pentru a beneficia de acest sistem.

Îl poţi descărca gratuit de AICI.

ERA EXPERT ACCOUNT SOLUTION. – firma de contabilitate